En aktiv mandag i Påskeferien

Kvik 70 har i mange år haft ansvar for at dele den lille blå telefon bog ud til de små landsbyer syd for Ribe. For dette arbejde har vi hvert år fået en pose penge , som var med til at vi startede et arrangement op for børn i påskeferien.

Denne dag er kun for sjov, der har været besøg fra dansestudie, hoppeborge, gymnastik instruktører og meget mere. Alt sammen foregår i Idræts og Kultur hallen i Roager mandage op til påskeferien.

Programmet bliver lagt på hjemmesiden og sendt ud til skolebørn via skoleintra, hvor der også fremgår tilmelding.

Aftalen om uddelingen af de blå telefonbøger er desvære stoppet. Vi har valgt at vi i stedet for vil bruge de penge vi får fra sponsoratet fra OK til denne dag.
har du endnu ikke et OK benzin kort så 
klik her og støt denne dag hver gang du tanker.