Generalforsamling

Beretninger fra året

Dagsorden generalforsamling 2019

Dagsorden generalforsamling 2019

 

Generalforsamling torsdag den 21-2-2019 kl 19

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Udvalgsberetninger
 6. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab
 7. Indkomne forslag, vedtægtsændring
 8. Valg til bestyrelse, på valg er: Charita, Ronnie og Steen
 9. Valg af revisor: Preben Grosmann
 10. Aflæggelse af beretning for Kvik70’s Venner
 11. Eventuelt