Generalforsamling

Beretninger fra året

Dagsorden generalforsamling 2018

Dagsorden generalforsamling 2018

 

Generalforsamling torsdag den 22-2-2018 kl 19

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
 5. Kasserers beretning og aflæggelse af revideret regnskab
 6. Valg til bestyrelse og valg af revisor

 

 • Valg til bestyrelsen, efter tur afgår:
 • Jeannet Petersen                                        -                     ønsker ikke genvalg
 • Susanne Høy                                               -                     ønsker ikke genvalg
 • Søren Wind                                                 -                     ønsker genvalg
 • Suppleant Lars Jacewitcz for
  Asger Feddersen                                         -                     ønsker ikke genvalg

 

Valg af suppleanter:

 1. _______________________________

 

 1. _______________________________

 

Valg af revisorer, efter tur afgår:

Konrad Hansen             -                    

Valg af revisor suppleant:

 

 1. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremstiller forslag om nye reviderede vedtægter.
 2. Aflæggelse af beretning i Kvik 70´s Venner
 3. Eventuelt.