Kvik`s historie

Indtil 1970 var der en idrætsforening i nabosognet Spandet og en i Roager.

I 1970 blev disse to foreninger lagt sammen og fik navnet Kvik 70.