Historien

Foreningsfitness i Roager fik sin start i 2012 hvor tegningerne til det nye Medborgerhus lå klar.

Tanken bag var at Fitness skulle leje lokaler ved Medborgerhuset så der på den måde kunne skaffes en fast månedlig indkomst til Medborgerhusets drift.

Til at få det hele på skinner blev der nedsat et udvalg bestående af Stefan Dall, Charita Schneider, Rasmus Thuesen og Anette Sørensen.

I 2013 gik byggeriet i gang og der blev uddannet 7 fitnessinstruktører, der til daglig laver programmer og hjælper motionister i gang med træningen.

Der ud over er der nu uddannet 2 cykling instruktører, så der også kan tilbydes Indoor Cykling.

I november måned 2017 blev der på to ekstra ordinæer generalforsamlinger besluttet at kvik70 overtager foreningsfitness, fra den 1 januar. 2018, hvor efter der vil være et udvalg som styre fitness. sammen med instriktøerne.